Som professionella inom förskolans värld är det viktigt att reflektera över vår egen roll och arbetsinsats. Vi borde ställa
oss själva frågor som "Varför gör jag det jag gör?" och "Vad är jag riktigt bra på i mitt arbete?". Det är också viktigt att
fundera på vad vi vill bli bättre på och hur vi kan uppnå det genom samarbete och självreflektion.

Jag har tagit fram verktyget och trestegsmodellen.
Tre steg mot framtidenAccept - Process - Let goAcceptera - Bearbeta - Gå vidare.
Som professionella inom förskolans värld
är det viktigt att reflektera över vår egen roll
och arbetsinsats. Vi borde ställa oss själva
frågor som "Varför gör jag det jag gör?" och
"Vad är jag riktigt bra på i mitt arbete?". Det
är också viktigt att fundera på vad vi vill bli
bättre på och hur vi kan uppnå det genom
samarbete och självreflektion.

Jag har tagit fram verktyget och
trestegsmodellen:
Tre steg mot framtidenAccept - Process - Let goAcceptera - Bearbeta - Gå vidare.